Sla navigatie over

Dossiers

In onze thematische dossiers vindt u een overzicht van onze activiteiten, projecten, visies en standpunten. 

Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg is zorg dichtbij huis. In dit dossier leest u over onze activiteiten op het gebied van deze zorg. Lees meer

E-health

E-health is het gebruik van informatie en communicatie technologie in de gezondheidszorg. Er kan heel veel, en er kan steeds meer. Lees meer

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Zorgbelang Noord-Holland brengt wensen en knelpunten in beeld van GGZ-cliënten. Lees meer

Jeugdzorg

Zorgbelang Noord-Holland ondersteunt belangenbehartiging en cliëntenparticipatie in de jeugdzorg. Lees meer

Ketenzorg

Zorgbelang Noord-Holland zet zich in om het patiëntenperspectief in de ketenzorg aan te brengen.

Lees meer

Langdurige zorg (AWBZ)

Steun en belangenbehartiging zijn belangrijk, zeker voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg. In dit dossier vindt u een overzicht van onze projecten. Lees meer

Mantelzorg

Zorgbelang Noord-Holland wil de positie van mantelzorgers versterken. Lees meer

Wet maatschappelijke ondersteuning

Op 1 januari 2007 is de Wmo ingevoerd. Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Lees meer

Zelfmanagement

Voor Zorgbelang Noord-Holland betekent zelfmanagement dat mensen met een chronische aandoening de mogelijkheid krijgen om de regie te nemen in hun eigen zorgproces. Lees meer

Ziekenhuiszorg

Zorgbelang Noord-Holland zet zich in voor een goede kwaliteit van de ziekenhuiszorg.  Lees meer

Zorg in uw wijk

Zorg in de eigen wijk wordt steeds belangrijker. Om de zorg betaalbaar te houden, en om de kwaliteit van zorg te vergroten. Lees meer

 
Pagina afdrukkenTip 'n ander