Sla navigatie over

 

Ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening

Steeds meer mensen hebben een chronische aandoening zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten. En steeds meer mensen hebben meer dan één chronische aandoening tegelijk.

Overal in Nederland, ook in onze provincie, werken de zorgverleners die mensen met één of meerdere van deze aandoeningen behandelen samen in  een ‘keten’. Denk dan bijvoorbeeld aan de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, specialist en apotheker. Daarom wordt deze zorg ketenzorg genoemd.

Zorgbelang Noord-Holland wil graag goede ketenzorg voor de patiënt. In dit dossier kunt u meer lezen over de projecten rond ketenzorg die we uitvoeren.

 

Individueel Zorgplan Diabetes

Zorgbelang Noord-Holland test met een groep van bijna 30 mensen met Diabetes type 2 het Individueel Zorgplan Diabetes. Deze patiënten gaan de komende periode, samen met hun zorgverleners, aan de slag met het zorgplan. Er worden twee typen zorgplan uitgetest: een papieren versie en een digitale versie. De papieren versie is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de Diabetes Vereniging Nederland (DVN). Doel is om te komen tot een nog betere behandeling van diabetespatiënten, waarbij de patiënten zelf de regie kunnen houden.

Lees meer

Patiëntenparticipatie COPD Waterland

In de zorgstandaarden is vastgelegd dat patiënten een Individueel Zorgplan moeten hebben. Vaak hebben patiënten nog geen Individueel Zorgplan. En dat is jammer, want het geeft patiënten én zorgverleners een goede houvast om de behandeling optimaal vorm te geven.

Daarom werkt Zorgbelang Noord-Holland er samen met de patiëntenorganisaties en zorgverleners hard aan om dit toch voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld in een project rond de longziekte COPD.

Lees meer

  

Zelfmanagement 

Bij onze ketenzorgprojecten staat het thema ‘zelfmanagement’ centraal.

Maar wat houdt zelfmanagement nou eigenlijk in? Voor Zorgbelang Noord-Holland betekent het in elk geval dat mensen met een chronische aandoening de mogelijkheid krijgen om de regie te nemen in hun eigen zorgproces.

Lees meer

 

Publicaties ketenzorg

Zorgbelang Noord-Holland publiceert regelmatig over actuele onderwerpen. Ook over ketenzorg.

Lees meer

Zorgwijzer van DVN

Zorgketen opzetten

SchakeLeven kaartje

Benieuwd naar het SchakeLevenkaartje? U kunt het hier downloaden.
schakeleven.pdf (244.5 kb)
Pagina afdrukkenTip 'n ander