Nieuws

Toename spoedritten ambulances door vergrijzing

Het aantal spoedritten door ambulances i sde afgelopen jaren toegenomen. Een belangrijke verklaring lijkt het toenemend aantal ouderen in Nederland te zijn. Het aantal spoedritten nam tussen 2008 en 2013 ieder jaar met 4,2 procent toe. Dit heeft onderzoek van het RIVM uitgewezen.

Motie van wantrouwen om PGB chaos

In februari werd duidelijk werd dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) niet in staat was de Persoonsgebonden Budgetten uit te keren. Staatssecretaris van Rijn beloofde toen op korte termijn een oplossing voor het probleem. Nu moet hij in een Kamerdebat toegeven dat het nog tot 1 juli kan duren voor de SVB de uitbetalingen op orde heeft. Het leverde hem een motie van wantrouwen op.

Onduidelijkheid over zorgkosten op school

Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen hebben op school extra voorzieningen, begeleiding en medicijnen nodig. Vallen de kosten daarvoor onder het onderwijs, of zijn het zorgkosten? Dat is de centrale vraag in een kwestie die momenteel speelt rondom duizenden kinderen.

Mantelzorg gaat nauwelijks ten koste van werk

Dat de druk op familie, vrienden en buren steeds groter wordt om mantelzorg te verlenen, is al jaren een bekend gegeven. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft nu onderzocht hoe mantelzorg zich verhoudt tot een betaalde baan.

NPCF grijpt in bij bezuiniging medicijnenbereiding

Zorgverzekeraars, apothekers en de NPCF hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding van het bereiden van medicijnen. Eind februari bleek dat verzekeraars zo'n 400 medicijnen, gemaakt van ruim 100 werkzame stoffen, niet langer zouden vergoeden. Het ging bijvoorbeeld om een blaaspoelmiddel voor kinderen met Spina Bifida.

Blijven bewegen is sleutel tot zelfstandigheid patiŽnt

Veel mensen krijgen te maken met problemen bij het bewegen door ziektes als MS, cerebrale parese, beroerte en artrose die bewegingsmogelijkheden verminderen. Die bewegingsproblemen hebben bij iedere ziekte een andere oorzaak en vereisen dus een andere behandeling. De kersverse hoogleraar revalidatiegeneeskunde VUmc Vincent de Groot kiest voor therapie op maat. "We weten steeds beter hoe we mensen aan het lopen houden en weer aan het lopen krijgen na ziektes waarbij men eerder blijvend 'van de been raakte'. Door ons te richten op bewegen, kunnen mensen ook blijvend zelfstandig functioneren en dat verhoogt hun autonomie.

Wachten op digitale revolutie in de zorg

In de afgelopen jaren hebben online diensten de muziekwereld, de boekhandel en de reisbranche ingrijpend veranderd. E-Health is een term die al jaren rondzingt in de zorg, maar van een digitale revolutie is nog geen sprake. Trendition, een samenwerkingsverband van Radboud REshape Center for Innovation en Nictiz, heeft nu een trendboek e-health uitgebracht.

Herinrichting openbare ruimte helpt zelfredzaamheid ouderen

De inrichting van de publieke ruimte kan ouderen hinderen bij hun dagelijkse bezigheden. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) pleit daarom voor een herinrichting van die publieke ruimte: meer bankjes, bredere trottoirs en schuttingen (bescherming tegen wind) zijn kleine ingrepen die ouderen volgens de RVZ zouden helpen.

'Meer aandacht nodig voor brandveiligheid in zorgcentra'

In de afgelopen maanden is een aantal branden in zorgcentra in het nieuws geweest. Daarbij zijn meerdere mensen omgekomen.

Zorgbelang levert cliŽntondersteuning bij langdurige zorg

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning en kan hiervoor terecht bij het Adviespunt van de regionale Zorgbelangorganisaties. De ondersteuning die Zorgbelang biedt, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Deel deze pagina