Nieuws

Zorgen om GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland, lijkt het brandpunt te worden van discussies in de politiek en aandacht in de media. De recente incidenten met ‘verwarde mannen’ zijn voor veel mensen een bewijs dat er teveel op de GGZ is bezuinigd. Daarnaast werd gisteren duidelijk dat minister Schippers van VWS zich niet meer gebonden voelt aan het bestuursakkoord met de GGZ.

Nederlandse gezondheidszorg beste van Europa

De Nederlandse gezondheidszorg is de beste van Europa. Dat komt naar voren uit een vergelijking van 36 Europese landen door de Zweedse denktank van Health Consumer Powerhouse.

Patient niet mondiger geworden

Algemeen wordt aangenomen dat in de laatste decennia de patiënt mondiger is geworden. U hebt die uitspraak in uw omgeving ook vast geregeld gehoord. Uit onderzoek van AMC en Nivel komt echter een ander beeld naar voren.

Gezinsvoogd krijgt recht op informatie huisarts

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd recht gekregen op informatie van derden met een beroepsgeheim, zoals artsen.

Onrust over uitbetaling PGB

Het is onduidelijk of het de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze maand zal slagen de salarissen uit te keren van hulpverleners die met een Persoonsgebonden Budget (PGB) betaald moeten worden. Dat meldt Nieuwsuur.

Geen vacature, wel werk

Het invoeren van de nieuwe Participatiewet is één ding, het is zeker niet vanzelfsprekend dat de doelstellingen van de wet gehaald zullen worden. Het creëren van 100 duizend banen in het bedrijfsleven en 25 duizend bij de overheid is een hoge ambitie. De praktijk van de afgelopen decennia is dat mensen met een arbeidshandicap maar moeilijk een reguliere baan vinden.

Gemeenteraden buitenspel bij zorginkoop

De Volkskrant pakt vandaag groot uit met twee artikelen over de zorginkoop door gemeenten. Doordat die zorginkoop gebeurt in samenwerkingsverbanden van meerdere gemeenten staat de lokale democratie, de gemeenteraad, buiten spel.
Voor de velden jeugdzorg, participatie en Wmo hebben de bijna vierhonderd Nederlandse gemeenten 264 samenwerkingsverbanden in het leven geroepen. Iedere gemeente werkt per veld samen met gemiddeld tien tot zestien andere gemeenten, aldus de Volkskrant.

Wie doet het met wie in de zorg?

Wie heeft het voor het zeggen in de ziekenhuiszorg? Volgens KPMG zijn dat in steeds mindere mate de ziekenhuizen zelf. Door groeiend aantal fusies komt de nadruk steeds meer te liggen op financiële en bedrijfseconomische resultaten. Daarmee is de invloed van banken en verzekeraars in de zorg sterk toegenomen.

Zorgbelang Noord-Holland stopt: wegvallen subsidie maakt basis te smal

De provincie Noord-Holland heeft haar kerntaken herijkt, met als gevolg dat het domein ‘zorg en welzijn’ wordt afgebouwd en beëindigd. Voor Zorgbelang Noord-Holland betekent dit dat de subsidie stopt.De afgelopen maanden heeft de organisatie uitgebreid mogelijke toekomstscenario’s onderzocht. Ondanks dat in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de diensten van Zorgbelang Noord-Holland heeft de organisatie de conclusie moeten trekken dat door het wegvallen van de provinciale subsidie een te smalle basis ontstaat om de missie en visie van Zorgbelang Noord-Holland inhoudelijk én economisch verantwoord te kunnen blijven realiseren. Dit betekent dat Zorgbelang Noord-Holland op 30 juni 2015 zal ophouden te bestaan. Lopende opdrachten en afspraken zullen tot die tijd worden voortgezet. Andere Zorgbelangorganisaties hebben toegezegd zich in te zullen spannen om in ieder geval  de landelijke projecten in Noord-Holland na 1 juli 2015 te continueren.

Deel deze pagina