Nieuws

Minder ontslagen in de zorg dan verwacht

De hervormingen in de zorg leiden nog niet tot de gevreesde ontslaggolf. Van de verwachte tienduizenden ontslagen waren er in oktober nog maar tweeduizend toegekend door het UWV.

Overname dreigt voor slecht verpleeghuis

Verpleeghuizen die goede zorg bieden, zullen in de toekomst andere verpleeghuizen die minder kwaliteit bieden, mogen overnemen. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn van VWS gisteren aangekondigd tijdens een debat over de zorg in de Tweede Kamer.

Wat te doen als gemeente uw hulp wijzigt?

De overdracht van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten staat voor de deur. In diverse gemeenten is daar al op vooruitgelopen door cliënten een brief te sturen waarin wordt aangekondigd dat de huishoudelijke hulp wordt beëindigd. Dit heeft tot veel onrust geleid.

Sterke groei diabetes in Nederland

Sinds de eeuwwisseling is het aantal mensen met diabetes in Nederland sterk toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename gaat met name om diabetes type 2, dat wordt veroorzaakt door overgewicht.

Wethouders krijgen tips voor communicatie met cliŽnten

Vanaf volgend jaar moeten mensen bij hun gemeente aankloppen voor ondersteuning. Gemeenten moeten de betrokken mensen hiervan goed op de hoogte stellen. Om gemeenten  hierbij te helpen, stuurden  negen landelijke cliëntenorganisaties deze week een gezamenlijke brief aan de Wmo-wethouders en Wmo-raden. Daarin doen ze aanbevelingen voor de  gemeentelijke voorlichtingscampagnes.

Burgers naar rechter: gemeenten schrappen hulp onterecht

Veel gemeenten schrappen in 2015 de bestaande hulp in het huishouden voor mensen met een beperking en ouderen. Hierbij overtreden ze massaal de wettelijke regels, zegt Ieder(in) de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking.  Vandaag stapt de eerste cliënt hierover naar de rechter, met juridische ondersteuning van Ieder(in).

Digitale patiŽntgegevens gelekt

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconcludeerd dat in het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens werden uitgewisseld van mensen van wie de toestemming daarvoor niet kon worden aangetoond. Het VZVZ, de organisatie die verantwoordelijk is voor het schakelpunt, heeft naar aanleiding van dit onderzoek inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen medische gegevens worden uitgewisseld van mensen die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Uniforme resultaatmeting borstkankerzorg

Ziekenhuizen gaan werken met een uniforme set indicatoren om de resultaten van borstkankerbehandeling te registreren. Zo’n set is afgelopen zomer gepresenteerd. Toch zullen deze indicatoren alleen in combinatie met patiëntenervaringen goede informatie opleveren, meldt Zorgverzekeraars Nederland.

'Medische risico's in snel groeiende asielopvang'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is positief over de medische zorg voor asielzoekers in vier nieuwe opvanglocaties. Snelle uitbreiding van de opvang kan echter tot risico’s leiden in de medische zorg. De inspectie vraagt de betrokken partijen aandacht voor deze risico’s.

Regeringspartijen: openbare lijst falende artsen

De Tweede Kamerfracties van de VVD en PvdA willen dat artsen die zijn geschorst of een berisping hebben gehad, terug te vinden zijn op een lijst die voor patiënten toegankelijk is.

Deel deze pagina