Nieuws

Inloopochtenden van Autisme Infocentrum Groningen voortaan in het pand van Zorgbelang Groningen

Vanaf aanstaande maandag 2 maart houdt het Autisme Infocentrum Groningen haar inloopochtenden in het pand van Zorgbelang Groningen.
De inloopochtenden zijn nu elke eerste maandag van de maand.

Psychiaters boycotten zorgverzekeraars

Na huisartsen uiten nu ook psychiaters hun ontevredenheid over de groeiende invloed van zorgverzekeraars op de zorg die zij verlenen. Zij willen af van de behandelplafonds, het maximum aantal behandelingen dat een verzekeraar wil vergoeden.

Meldpunt Jeugdhulp Groningen: voor alle vragen, klachten ťn positieve verhalen over de gemeentelijke jeugdhulp

Op 1 januari jongstleden is de Jeugdwet ingevoerd. Dit betekent dat gemeenten sindsdien verantwoordelijk zijn voor alle hulp aan kinderen en jongeren. De Groninger gemeenten hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om deze jeugdhulp zo goed mogelijk te organiseren. Toch kan het zijn dat cliënten tegen knelpunten aanlopen. Zij kunnen daarmee heel 2015 terecht bij het Meldpunt Jeugdhulp Groningen.

CAO acties in ziekenhuizen

Vakbonden van ziekenhuispersoneel hebben namens hun leden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een ultimatum gesteld. De NVZ heeft, als werkgever van het ziekenhuispersoneel, tot 9 maart de tijd om de vakbonden weer uit te nodigen voor een gesprek over de cao. Doet de NVZ dit niet, dan komen er acties.

Eigen regie bij ziekte en werk

Voor veel werknemers en werkgevers is het niet eenvoudig om ziekte en werk goed te combineren. Patiëntenorganisaties lanceren daarom www.mijnreintegratieplan.nl: een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject.

Grotere rol voor mensen met psychische problemen in wetenschappelijk onderzoek

Mensen met psychische problemen moeten meer betrokken worden bij het beleid rondom wetenschappelijk onderzoek. Bijna altijd bepalen de overheid en universiteiten welke onderzoeken worden gedaan. Het Centrum Eetstoornissen Ursula van Rivierduinen gaat nu in kaart brengen wat mensen met een eetstoornis, hun naasten en behandelaren zelf vinden dat er onderzocht moet worden op het gebied van eetstoornissen.

CliŽnten hebben behoefte aan persoonlijke informatie over Wmo-ondersteuning

Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte aan goede voorlichting en informatie over de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie. Dit blijkt uit bijna 200 interviews die cliëntenorganisaties in twaalf gemeenten hebben gehouden. De cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen desgewenst persoonlijk te informeren over de veranderingen.

Ontwikkelingsstoornis leidt vaker tot slechte schoolresultaten

Psychische problemen leiden bij kinderen vaker tot slechte schoolprestaties dan chronische ziekte. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nivel.

Initiatief voor betere mondzorg ouderen

Zo'n 80% van de ouderen heeft een matige tot slechte mondgezondheid bij opname in een verpleeghuis. Om de mondzorg voor ouderen te verbeteren bundelen de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, ACTA, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) hun krachten in het project ‘De mond niet vergeten’.

Van Rijn presenteert plan voor verpleeghuizen

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft vandaag zijn plan gepresenteerd voor de verbetering van de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen.

Deel deze pagina