Nieuws

'Patient niet gediend met concentratie ziekenhuiszorg'

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst zorgverzekeraars erop dat hun gezamenlijke plannen voor de concentratie van spoedeisende ziekenhuiszorg de keuzemogelijkheden voor patiënten en verzekerden kunnen verminderen. ACM heeft niet kunnen vaststellen dat er grote voordelen tegenover die verminderde keuzemogelijkheden staan. ACM waarschuwt zorgverzekeraars dat uitvoering van de opgestelde plannen mogelijk in strijd is met de Mededingingswet.

Aantal meldingen NZa verdubbeld

Het aantal meldingen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt, is in 2013 verdubbeld. In totaal ontving de NZa in 2013 2247 meldingen. In 2012 waren dat er 1058 en in 2011 waren het er 417.

Eerste Kamer nipt akkoord met nieuwe Wmo

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. 37 senatoren stemden voor, 36 senatoren stemden tegen.

Zorgverzekeraars: slechts ťťn protonencentrum in Nederland

Zorgverzekeraars Nederland wil slechts één protonencentrum in Nederland contracteren. Dat heeft de koepelorganisatie van zorgverzekeraars gisteren bekend gemaakt. Zorgbelangorganisaties in Noord-Nederland hebben zich enkele maanden geleden via een petitie sterk gemaakt voor een dergelijk centrum in Groningen.

Scholen weigeren zorgleerling

Kort voor de invoering van de Wet passend onderwijs, weigeren scholen nog steeds kinderen met een chronische ziekte of handicap. Het gaat daarbij vooral om kinderen die van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan.

Veranderen van huisarts blijft moeilijk

Veranderen van huisarts is in Nederland erg moeilijk. Dat was al wel eerder geconstateerd, maar de NPCF heeft het opnieuw met een onderzoek bevestigd. Veranderen lukt slechts één op de drie patiënten.

Participatiewet aangenomen

 


De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 juli de Invoeringswet Participatiewet. Met de wet moeten  arbeidsgehandicapten gemakkelijker een baan bij een bedrijf kunnen krijgen. Daarmee kan het kabinet een groot deel van de sociale werkplaatsen sluiten. Het bedrijfsleven heeft toegezegd 100.000 banen voor mensen met een handicap te zullen creëren. 

Kamer versterkt positie cliŽnt bij inspraak Wmo

Cliënten of hun vertegenwoordigers moeten in ieder geval door gemeenten betrokken worden bij de uitvoering van de wet. Aanvankelijk werden zij niet expliciet genoemd in de wet.

Wettelijke basis voor ondersteuning van inspraak door patiŽntenorganisaties

Zorgbelang Nederland, NPCF en Per Saldo hebben gezamenlijk een brief en een notitie met achtergrondinformatie gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie van VWS met het verzoek om de ondersteuning van inspraak door patiëntenorganisaties in de Wmo 2015 vast te leggen.

Jaarlijks 21 claims na medische blunders

 


Het verkeerde been afzetten of een liesbreukoperatie aan de verkeerde kant, het komt nog steeds voor volgens het Algemeen Dagblad van 4 april.

Deel deze pagina