Nieuws

Vooraankondiging: Eerste Zorgbelang Noord-Holland Duim tijdens congres participatie in de 3 D uitgereikt

Zorgbelang Noord-Holland lanceert een nieuwe participatieprijs: De Duim. De Zorgbelang Noord-Holland Duim 2014 is bedoeld voor het beste initiatief op het gebied van participatie en/of medezeggenschap rond de 3 D’s in het sociale domein: jeugdzorg, de komst van de participatiewet en de transitie van de AWBZ. We zijn op zoek naar de gemeente, zorgaanbieder of verzekeraar die zijn burgers, klanten of zorgvragers het beste betrokken heeft bij deze drie transities. De eerste Zorgbelang Noord-Holland Duim wordt uitgereikt op 11 december tijdens een feestelijk congres over participatie in de 3 D. Noteer deze datum vast in uw agenda!

RIVM: positieve zorgbalans

Het RIVM heeft de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg in kaart gebracht in de Zorgbalans 2014. Gegevens over kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid laten een overwegend positief beeld zien, met enkele opvallende uitkomsten.

Achmea en ziekenhuizen kopen medicijnen samen in

orgverzekeraar Achmea wil een einde maken aan de zorginkoop van medicijnen door ziekenhuizen. Door met twaalf ziekenhuizen gezamenlijk in te kopen, verwacht Achmea miljoenen euro’s te kunnen besparen.

'Concentratie zorg leidt tot hogere babysterfte'

De reistijden naar de afdelingen verloskunde van de ziekenhuizen in Nederland wordt te lang. Verloskundigen zijn bang dat het aantal sterfgevallen onder pasgeboren baby’s daardoor zal toenemen.

Instanties omzeilen medisch beroepsgeheim

Instanties als het UWV, gemeenten, verzekeraars en Arbodiensten vragen mensen in een derde van de gevallen om hun volledige medisch dossier, terwijl ze alleen recht hebben op inzage in de voor hen relevante gegevens. Door de dossiers niet aan de arts, maar aan burgers zelf te vragen, omzeilen de instanties het medisch beroepsgeheim. Dat is gebleken uit een inventarisatie van de NPCF.

Raadpleging Zorg naar gemeenten: bent u al ge´nformeerd?

Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten Bent u al geïnformeerd? Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Zorg naar gemeenten: hoe goed bent u op de hoogte?

Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Geen noodwet jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland pleit voor een noodwet waarbij het Rijk nog een tijd lang verantwoordelijk blijft voor de verdeling van de jeugdzorgmiddelen. Uit een peiling Van Jeugdzorg Nederland is gebleken dat een groot deel van de gemeenten nog geen idee heeft hoe ze het jeugdzorgbudget zullen gaan inzetten, als ze per 1 januari aanstaande de Rijkstaken overgedragen krijgen.

Begrotingsakkoord: zorgpremie wordt duurder

Het kabinet, de regerings- en gedoogpartijen hebben in het begrotingsakkoord voor 2015 afgesproken dat de premie voor zorgverzekeringen met 120 euro omhoog gaat. Het bericht heeft protest uitgelokt van patiënten- en consumentenorganisaties.

Vakbonden: 'gemeenten bezuinigen te gretig'

FNV, CNV en VCP hebben in een open brief hun boosheid geuit over het feit dat in een toenemend aantal gemeentes meer wordt bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd. Volgens de bonden raken daardoor meer mensen werkloos en wordt geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de thuiszorg aan andere dingen besteed.

Deel deze pagina