Nieuws

Vooraankondiging: Eerste Zorgbelang Noord-Holland Duim tijdens congres participatie in de 3 D uitgereikt

Zorgbelang Noord-Holland lanceert een nieuwe participatieprijs: De Duim. De Zorgbelang Noord-Holland Duim 2014 is bedoeld voor het beste initiatief op het gebied van participatie en/of medezeggenschap rond de 3 D’s in het sociale domein: jeugdzorg, de komst van de participatiewet en de transitie van de AWBZ. We zijn op zoek naar de gemeente, zorgaanbieder of verzekeraar die zijn burgers, klanten of zorgvragers het beste betrokken heeft bij deze drie transities. De eerste Zorgbelang Noord-Holland Duim wordt uitgereikt op 11 december tijdens een feestelijk congres over participatie in de 3 D. Noteer deze datum vast in uw agenda!

Helft patienten krijgt medicijn dat voor andere kwaal ontwikkeld is

Meer dan de helft van de medicijnen die in Nederland worden voorgeschreven, is ontwikkeld voor een andere klacht dan waarvoor de dokter ze voorschrijft. Volgens artsen is dit zogenoemde off labelgebruik van medicijnen een vorm van vernieuwing op de medicijnmarkt. Dat meldt het KRO-NCRV radioprogramma Reporter.

VWS start publiekscampagne over veranderingen in de zorg

Het ministerie van VWS start donderdag 16 oktober 2014 een grote publiekscampagne over de veranderingen in de zorg. Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de gemeenten. Wat dat voor burgers betekent, wordt onder meer uitgelegd in advertenties in kranten, radio- en tv-spotjes en op www.hoeverandertmijnzorg.nl  

Meldpunt Passend Onderwijs

Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, wil graag weten wat de ervaringen van ouders én kinderen zijn met het passend onderwijs. Het delen van deze informatie helpt om de invoering van passend onderwijs te kunnen volgen en bij te sturen waar nodig.

Meningsverschil over medicijn Concerta

Het medicijn Concerta wordt nog steeds voorgeschreven aan mensen met ADHD, ondanks het feit dat de geneesmiddelenautoriteit het middel als ‘gevaarlijk heeft aangemerkt. Dit meldt het radioprogamma Argos.

Campagne voor begrip voor ADHD-diagnose

Onder de titel ‘Diagnose heel normaal’ is een groep patienten en behandelaars begonnen aan een campagne tegen de scepsis over ADHD en medicatie.

Inkomen arbeidsgehandicapten gekort

Honderden arbeidsgehandicapten met een tijdelijk WSW-contract, zullen de komende tijd in financiële problemen raken. Gemeenten hebben bezuinigingen afgekondigd op de nieuwe Participatiewet, die onder meer als gevolg hebben dat dergelijke contracten niet verlengd zullen worden.

Kans op ebola in Nederland nog steeds klein

Hoewel de ebola-epidemie West-Afrika al maanden in de greep houdt, is de kans op een besmettingsgeval in Nederland zeer klein. In Frankrijk en Belgie  – landen met vanouds meer contacten in Afrika – is de kans dat zich in de komende weken een ebola-besmetting voordoet, veel groter, respectievelijk 75 en 40%.

Jorritsma: 'in meeste gemeenten verandert weinig'

Het overgrote deel (79 procent) van de ruim 400 Nederlandse gemeenten heeft vóór 1 oktober de contracten rond waarmee de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op lokaal niveau wordt gerealiseerd.

Gezamenlijk cliŽntenorganisaties melden knelpunten nieuwe Wmo

Lokale belangenbehartigers, regionale Zorgbelangorganisaties en landelijke cliëntenorganisaties melden veel zorgpunten over de invoering van de nieuwe Wmo. In een gezamenlijke brief melden de cliëntenorganisaties hun zorgpunten aan de Tweede Kamer.

Deel deze pagina