Nieuws

Vooraankondiging: Eerste Zorgbelang Noord-Holland Duim tijdens congres participatie in de 3 D uitgereikt

Zorgbelang Noord-Holland lanceert een nieuwe participatieprijs: De Duim. De Zorgbelang Noord-Holland Duim 2014 is bedoeld voor het beste initiatief op het gebied van participatie en/of medezeggenschap rond de 3 D’s in het sociale domein: jeugdzorg, de komst van de participatiewet en de transitie van de AWBZ. We zijn op zoek naar de gemeente, zorgaanbieder of verzekeraar die zijn burgers, klanten of zorgvragers het beste betrokken heeft bij deze drie transities. De eerste Zorgbelang Noord-Holland Duim wordt uitgereikt op 11 december tijdens een feestelijk congres over participatie in de 3 D. Noteer deze datum vast in uw agenda!

Begrotingsakkoord: zorgpremie wordt duurder

Het kabinet, de regerings- en gedoogpartijen hebben in het begrotingsakkoord voor 2015 afgesproken dat de premie voor zorgverzekeringen met 120 euro omhoog gaat. Het bericht heeft protest uitgelokt van patiënten- en consumentenorganisaties.

Vakbonden: 'gemeenten bezuinigen te gretig'

FNV, CNV en VCP hebben in een open brief hun boosheid geuit over het feit dat in een toenemend aantal gemeentes meer wordt bezuinigd dan door Den Haag is opgelegd. Volgens de bonden raken daardoor meer mensen werkloos en wordt geld dat bestemd is voor bijvoorbeeld de thuiszorg aan andere dingen besteed.

'Niet verder bezuinigen op Basispakket'

Nederlanders zijn tegen verdere ingrepen in het Basispakket. Als er dan toch bezuinigd moet worden, komen dieetadvies en stoppen-met-roken-programma’s als eerste in aanmerking geschrapt te worden. Dat is gebleken uit onderzoek van het Nivel.

Nieuwe opzet nota's ziekenhuiszorg

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen bieden vanaf augustus nieuwe zorgnota’s voor behandelingen die na 1 juni 2014 zijn gestart. Op de nota staan heldere omschrijvingen van onder meer de behandelend specialist, de behandeling en de kosten.

Website voor melding misstanden in verstandelijk gehandicaptenzorg

Misstanden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen gemeld worden op de website van de Stichting Klokkenluiders VG. Op verzoek van het ministerie van VWS hebben het LOC, NOOM, Platform GGZ en Per Saldo de handen ineen geslagen om met name fraude, gesjoemel met zorggeld en misstanden in de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke handicap op te sporen.

Koplicht: ervaringen met cliŽntparticipatie Kop van Noord-Holland

Nicola Offergelt, adviseur bij Zorgbelang Noord-Holland, voert voor de Kopgemeenten het programma Koplicht uit. Kenniscentrum Wmo en Wonen interviewde haar over dit project. Het Kenniscentrum biedt gemeenten in Noord-Holland een platform voor laagdrempelige kennisuitwisseling.     

Ervaringsdeskundigen in Zaanstad gezocht!

In de Gemeente Zaanstad voert Zorgbelang Noord-Holland een project uit ten behoeve van onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo) voor cliënten met een GGz en/of verslavingsachtergrond. Sociale wijkteams en jeugdteams kunnen gebruik maken van een team van Ervaringsdeskundigen, die op vraag van een cliënt hem of haar kortdurende ondersteuning bieden. Het gaat om het geven van informatie, het helpen de vraag helder te krijgen, ondersteunen bij het krijgen van de juiste zorg enzovoort.

Landelijk programma Zorg Verandert start in september

Het ministerie van VWS Ieder(in) groen licht heeft gegeven voor uitvoering van het programma Zorg Verandert. Het programma informeert en helpt mensen, en hun omgeving, die (in de toekomst) zorg of ondersteuning nodig hebben. Op 22 september start het programma met een provinciale bijeenkomst in Almere. Daarna volgen tot half november nog elf bijeenkomsten. Het programma praat Wmo-raadsleden, belangenbehartigers, cliëntondersteuners, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers bij over de veranderingen en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. Ieder(in) is penvoerder van het programma. Zorgbelang Nederland is een van de 10 samenwerkende organisaties. 

Gemeenten kennen ggz-cliŽnten niet

SKIPR schrijft dat gemeenten zijn nog lang niet klaar zijn om vanaf 1 januari 2015 ggz-cliënten aan passend werk te helpen. SKIPR baseert deze uitspraak op een rapportage van het project Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz. Omdat gemeenten geen specifiek beleid voeren hebben ze geen zicht op de problematiek.

Deel deze pagina