Sla navigatie over

 

'Patient niet gediend met concentratie ziekenhuiszorg'

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst zorgverzekeraars erop dat hun gezamenlijke plannen voor de concentratie van spoedeisende ziekenhuiszorg de keuzemogelijkheden voor patiënten en verzekerden kunnen verminderen. ACM heeft niet kunnen vaststellen dat er grote voordelen tegenover die verminderde keuzemogelijkheden staan. ACM waarschuwt zorgverzekeraars dat uitvoering van de opgestelde plannen mogelijk in strijd is met de Mededingingswet.


Utrecht, 17 juli 2014 | Lees verder

Aantal meldingen NZa verdubbeld

Het aantal meldingen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontvangt, is in 2013 verdubbeld. In totaal ontving de NZa in 2013 2247 meldingen. In 2012 waren dat er 1058 en in 2011 waren het er 417.


Utrecht, 11 juli 2014 | Lees verder

Eerste Kamer nipt akkoord met nieuwe Wmo

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aangenomen. Het wetsvoorstel vervangt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. 37 senatoren stemden voor, 36 senatoren stemden tegen.


Utrecht, 9 juli 2014 | Lees verder

Zorgverzekeraars: slechts ťťn protonencentrum in Nederland

Zorgverzekeraars Nederland wil slechts één protonencentrum in Nederland contracteren. Dat heeft de koepelorganisatie van zorgverzekeraars gisteren bekend gemaakt. Zorgbelangorganisaties in Noord-Nederland hebben zich enkele maanden geleden via een petitie sterk gemaakt voor een dergelijk centrum in Groningen.


Utrecht, 9 juli 2014 | Lees verder

Scholen weigeren zorgleerling

Kort voor de invoering van de Wet passend onderwijs, weigeren scholen nog steeds kinderen met een chronische ziekte of handicap. Het gaat daarbij vooral om kinderen die van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan.


Utrecht, 7 juli 2014 | Lees verder

Veranderen van huisarts blijft moeilijk

Veranderen van huisarts is in Nederland erg moeilijk. Dat was al wel eerder geconstateerd, maar de NPCF heeft het opnieuw met een onderzoek bevestigd. Veranderen lukt slechts één op de drie patiënten.


Utrecht, 4 juli 2014 | Lees verder

Participatiewet aangenomen

 


De Eerste Kamer heeft dinsdag 1 juli de Invoeringswet Participatiewet. Met de wet moeten  arbeidsgehandicapten gemakkelijker een baan bij een bedrijf kunnen krijgen. Daarmee kan het kabinet een groot deel van de sociale werkplaatsen sluiten. Het bedrijfsleven heeft toegezegd 100.000 banen voor mensen met een handicap te zullen creëren. 


Utrecht, 2 juli 2014 | Lees verder

Van Rijn stuurt gemeenten Focuslijst Wmo

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft gemeenten een brief gestuurd over de transitie van de Wmo. In deze zogenoemde Focuslijst worden de randvoorwaarden benoemd waaraan gemeenten moeten voldoen bij de start van de nieuwe Wmo op 1 januari aanstaande. De Eerste Kamer behandelt de nieuwe Wmo op 7 en 8 juli.


Utrecht, 25 juni 2014 | Lees verder

Reactie op de Wet langdurige zorg (Wlz)

De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) vertoont grote tekortkomingen. De wet gaat uit van aanbod-denken, terwijl eigen regie in de vorm van persoonsvolgende financiering gewenst is. Dat schrijven de landelijke cliëntorganisaties en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.


24 juni 2014 | Lees verder

Specialisten niet goed in voorlichten patiŽnten

Medische specialisten zijn onvoldoende bekwaam in patiëntenvoorlichting en de kwaliteit van hun voorlichting wisselt sterk van patiënt tot patiënt. Dat is gebleken uit onderzoek van de universiteit van Groningen.


Utrecht, 23 juni 2014 | Lees verder


 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  
Pagina afdrukkenTip 'n ander