Nieuws

'Medische risico's in snel groeiende asielopvang'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is positief over de medische zorg voor asielzoekers in vier nieuwe opvanglocaties. Snelle uitbreiding van de opvang kan echter tot risico’s leiden in de medische zorg. De inspectie vraagt de betrokken partijen aandacht voor deze risico’s.

Regeringspartijen: openbare lijst falende artsen

De Tweede Kamerfracties van de VVD en PvdA willen dat artsen die zijn geschorst of een berisping hebben gehad, terug te vinden zijn op een lijst die voor patiënten toegankelijk is.

Gemeenten korten meer op zorg dan nodig

De zorgcontracten die gemeenten met zorginstellingen afsluiten, tonen forse bezuinigingen. Veel forser dan verwacht en beloofd. Dat concluderen drie experts die dagelijks betrokken zijn bij de aanbestedingen in Nieuwsuur van 28 oktober jl.

Campagne VWS over transities

Het ministerie van VWS is een publiekscampagne gestart over de veranderingen in de langdurige zorg onder de slogan ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’.

Nog steeds taboe op psychische klachten

Psychische klachten roepen schaamte op en zijn dus nog steeds niet helemaal uit de taboesfeer gehaald. Een kwart van de Nederlanders dat dergelijke klachten heeft, zoekt om die reden zelfs geen hulp. Dat blijkt uit onderzoek van private GGZ-instelling U-center.

Helft patienten krijgt medicijn dat voor andere kwaal ontwikkeld is

Meer dan de helft van de medicijnen die in Nederland worden voorgeschreven, is ontwikkeld voor een andere klacht dan waarvoor de dokter ze voorschrijft. Volgens artsen is dit zogenoemde off labelgebruik van medicijnen een vorm van vernieuwing op de medicijnmarkt. Dat meldt het KRO-NCRV radioprogramma Reporter.

VWS start publiekscampagne over veranderingen in de zorg

Het ministerie van VWS start donderdag 16 oktober 2014 een grote publiekscampagne over de veranderingen in de zorg. Op 1 januari wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Allerlei vormen van zorg worden dan niet meer uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk maar van de gemeenten. Wat dat voor burgers betekent, wordt onder meer uitgelegd in advertenties in kranten, radio- en tv-spotjes en op www.hoeverandertmijnzorg.nl  

Meldpunt Passend Onderwijs

Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, wil graag weten wat de ervaringen van ouders én kinderen zijn met het passend onderwijs. Het delen van deze informatie helpt om de invoering van passend onderwijs te kunnen volgen en bij te sturen waar nodig.

Meningsverschil over medicijn Concerta

Het medicijn Concerta wordt nog steeds voorgeschreven aan mensen met ADHD, ondanks het feit dat de geneesmiddelenautoriteit het middel als ‘gevaarlijk heeft aangemerkt. Dit meldt het radioprogamma Argos.

Campagne voor begrip voor ADHD-diagnose

Onder de titel ‘Diagnose heel normaal’ is een groep patienten en behandelaars begonnen aan een campagne tegen de scepsis over ADHD en medicatie.

Deel deze pagina