Nieuws

'Zorg kwetsbare jongeren na hun 18e schiet tekort'

De Kinderombudsman roept op om passende maatregelen te treffen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien. Kinderombudsman Marc Dullaert. "Om te voorkomen dat kwetsbare jongeren in een gat vallen, moeten we nu passende maatregelen nemen."

Staatssecretaris Van Rijn steeds verder in het nauw

In de voortdurende ‘soap’ rond de uitbetalingen van het PGB, heeft staatssecrataris Van Rijn verklaard dat 95% van alle uitbetalingen nu op tijd plaatsvindt. Volgens de oppositiepartijen in de Tweede Kamer komen er echter nog steeds veel klachten bij hen binnen.

Het VG-BelangenPlatform Groningen hoort graag ervaringen met nieuwe zorg. Zorg dat je meepraat!

Zorg dat je meepraat! Onder die titel organiseert het VG-BelangenPlatform Groningen *) vier bijeenkomsten in de provincie over de gevolgen van de veranderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn hun ervaringen, welke knelpunten ervaren zij en hoe kunnen die eventueel worden opgelost ? Het VG-BelangenPlatform Groningen hoort dit graag. Mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en/of verwanten zijn dan ook van harte welkom op één van de vier bijeenkomsten. 

Regeldruk zorgaanbieders toegenomen

Zorgaanbieders zien dat hun administratieve lasten de laatste tijd zijn fors gestegen, in plaats van afgenomen. Dit komt doordat de verschillende organisaties aan wie zij verantwoording moeten afleggen over de kwaliteit van de geleverde zorg, op een andere manier gegevens opvragen en aangeleverd willen hebben. Het moet telkens net ietsje anders, en dat kost onnodig veel tijd.

Brochure reuma en behoud van werk

Aan het werk blijven met reuma is vaak mogelijk en heel belangrijk. Zo belangrijk dat er nu een richtlijn voor reumatologen is over werk en reumatoïde artritis (RA). Aan het werk blijven is daarmee onderdeel geworden van de reumabehandeling voor mensen met RA. Een praktische brochure helpt patiënten op weg om aan het werk blijven.

Mantelzorg (schoon)ouders vooral zaak voor vrouwen

De overheid wil graag dat burgers participeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om deelname aan de arbeidsmarkt, maar ook om hulp aan geven aan hulpbehoevende naasten, zoals oude ouders. Het Social Cultureel Planbureau onderzocht onze bereidheid om die hulp inderdaad te bieden.

Scherper toezicht op nieuwe zorgaanbieders

Er komt een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Dat schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. De maatregel volgt uit een pilot die de IGZ in 2014 heeft uitgevoerd. Deze stond in het teken van scherper toezicht op nieuwe toetreders.

Samenwerking Ieder(in), LSR en VGN

Op 29 april hebben Ieder(in), het LSR en VGN een intentieverklaring getekend om hun samenwerking te bezegelen en te verstevigen. De drie organisaties vinden elkaar in hun overtuiging dat mensen met een langdurige zorgvraag net als ieder ander op passende manier aan de samenleving moeten kunnen deelnemen en daarbij keuzevrijheid hebben.   

Verontwaardiging om afwijzing traplift

De afgelopen dagen is grote verontwaardiging ontstaan over de gemeente Alphen aan de Rijn die een traplift voor een 90-jarige man heeft afgewezen. In de afwijzigingsbrief wijst de gemeente de man er op dat hij al jaren slecht ter been is en had kunnen anticiperen op zijn verslechterende situatie door naar een gelijkvloerse woning te verhuizen.

Verstandelijk gehandicapten: ouder, maar gebrekkiger

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak specifieke gezondheidsproblemen. Daardoor worden zij op relatief jonge leeftijd afhankelijk van gezondheidszorg. Dat zegt prof. dr. Heleen Evenhuis van het Erasmus MC vandaag in haar afscheidsrede als hoogleraar geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.

Deel deze pagina