Sla navigatie over

 

De samenleving van morgen maak je met de ouderen van vandaag

De staatssecretaris kan niet om ouderenorganisaties heen als het gaat om de vormgeving van de participatiemaatschappij. Met deze boodschap werd Martin van Rijn, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, door de CSO, de samenwerkende ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM en NVOG, ontvangen tijdens zijn werkbezoek op dinsdag 5 november in Amsterdam.


14 november 2014 | Lees verder

Keuzehulp Zorgverzekering

De polissen van zorgverzekeraars vallen binnenkort weer op de mat. Maar waar moet u op letten om de juiste zorgverzekering te kiezen die bij uw specifieke zorgbehoefte past? Alleen op de premie? Of kan de goedkoopste keuze u duur komen te staan? Om consumenten te helpen is er nu de Keuzehulp Zorgverzekering. Hierin wordt alle belangrijke informatie op een rij gezet die nodig is om verzekeringspolissen te vergelijken en daaruit te kiezen. Tot 1 februari 2014 kunt u van zorgverzekering wisselen.


14 november 2013 | Lees verder

Peter van der Loo vertrekt bij Zorgbelang Nederland

Directeur Peter van der Loo verlaat per 1 januari 2014 Zorgbelang Nederland om zich na ruim negen jaar op nieuwe professionele uitdagingen te gaan richten.


Utrecht, 14 november 2013 | Lees verder

Participatiewet betekent voor velen juist minder kans op een baan

Voor goed opgeleide arbeidsgehandicapten verslechteren de kansen op de arbeidsmarkt de komende jaren dramatisch. Dit blijkt uit de conceptteksten van de Participatiewet die zijn uitgelekt en nu op internet circuleren. Bovendien dreigt er een groep kanslozen te ontstaan, die geen uitkering heeft en nauwelijks kans op werk. Per 2015 gaat de nieuwe Participatiewet in. Deze wet moet meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Maar paradoxaal genoeg zal de wet voor veel arbeidsgehandicapten averechts uitpakken.


13 november 2013 | Lees verder

Rapport TSJ: nog veel onduidelijk rond jeugdzorg

Veel gemeenten hebben nog geen afspraken gemaakt met aanbieders van jeugdzorg omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn. De stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in het eindrapport over de voorstellen voor de 41 jeugdzorgregio's. Van een betrouwbare overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten kan nu nog geen sprake zijn, zegt de commissie.


13 november 2013 | Lees verder

VNG schort medewerking decentralisatie zorg op en raadpleegt achterban

Staatssecretaris Van Rijn heeft besloten om de persoonlijke verzorging over te hevelen naar de zorgverzekeraars. 'Dit leidt', zegt de VNG in een persbericht, ' tot meer loketten en bureaucratie.' Volgens de VNG is dit een zodanige verschraling van het pakket dat zij teruggaat naar haar achterban. De VNG zal op de ledenvergadering op 29 november haar leden de vraag voorleggen óf en hoe het nu verder moet met de decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten.'


11 november 2013 | Lees verder

Toolkit voor familieparticipatie in zorginstellingen

Familieparticipatie, het meehelpen door een naaste bij de verzorging van een familielid, staat volop in belangstelling. Wie denkt dat het een snelle oplossing is voor een zorgorganisatie die moet bezuinigen, heeft het mis. Het goed invoeren van familieparticipatie kost tijd en geld, maar levert daarna veel op: tevreden cliënten, betrokken familie en blije medewerkers. Op het kennisplein Zorgvoorbeter.nl staan tools voor zorginstellingen om beter met de familie van de cliënt te communiceren en samen te werken.


11 november 2013 | Lees verder

Budget jeugd-GGZ gemeenten zo’n 20% verhoogd

Gemeenten krijgen zo’n 20% extra geld voor hun jeugd GGZ taken. Het budget dat zij daarvoor vanaf 1 januari 2015 ontvangen, wordt van 700 miljoen euro opgehoogd naar omstreeks 850 miljoen euro. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer. Deze ophoging vloeit voort uit nadere analyse van de regionale transitie arrangementen voor jeugdzorg die nu beschikbaar komen. Hierdoor ontstaat ook meer financiële duidelijkheid voor gemeenten zodat zij op volle kracht door kunnen met hun voorbereidingen en de continuïteit van zorg voor kinderen en gezinnen definitief kunnen maken.


11 november 2013 | Lees verder

Vind bestuursleden in de Namenbank

Is uw cliëntenraad op zoek naar een kandidaat voor de raad van toezicht of deskundig specialist? Wilt u zelf uw deskundigheid aanbieden aan een cliëntenraad? De Namenbank is een databank voor cliëntenraden, waarin zij vrijwilligers kunnen vinden die zich voor deze functies beschikbaar stellen. Sinds kort participeert PGOsupport en kunnen ook patiënten- en gehandicaptenorganisaties gebruik maken van de Namenbank. Een praktisch instrument om bijvoorbeeld nieuwe bestuursleden te vinden.


6 november 2013 | Lees verder

Ruim 225 duizend Nederlanders krijgen online hulp

In 2012 ontvingen 226 duizend Nederlanders hulp via internet bij psychosociale problemen; een groei van 13% ten opzichte van 2011. Dat blijkt uit cijfers van stichting E-hulp.nl, landelijk kennis- en adviescentrum voor online hulpverlening. De gebruikscijfers zijn verzameld onder de leden van het Netwerk Online Hulp (waaronder landelijke organisaties als de Kindertelefoon, Juridisch Loket en Sensoor) en de grootste leveranciers van online hulpplatformen (MindDistrict en IPPZ). E-hulp.nl verwacht de komende jaren een explosieve toename van hulp via internet, omdat minister Schippers van VWS vorige week heeft laten weten alle bestaande belemmeringen in wet- en regelgeving weg te gaan nemen.


6 november 2013 | Lees verder


 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  
Pagina afdrukkenTip 'n ander