Sla navigatie over

 

Ervaringskennis verzamelen
Zorgbelang Noord-Holland kent de meningen, ervaringen en wensen van zorgvragers en weet wat er speelt in de zorg:
• Er zijn ongeveer honderd patiënten- en consumentenorganisaties bij ons aangesloten.
• We beschikken over een E-panel, dat we enkele keren per jaar raadplegen.
• Bij onze afdeling Informatie en Klachtenopvang komen dagelijks vragen en klachten binnen van zorgvragers.
 
Visies en standpunten
We verbinden deze ervaringskennis met onze kennis over ontwikkelingen in het zorg- en welzijnsbeleid. Op basis hiervan formuleren we visies en standpunten, die we verspreiden via onze website, publicaties en voorlichtingsbijeenkomsten.
 
Verbetertrajecten

Omdat we willen dat de zorg daadwerkelijk wordt verbeterd, vertalen we de wensen en ervaringen van zorgvragers in voorstellen tot verbetering en zorgen we ervoor dat zorgaanbieders deze verbeteringen invoeren.

 

Vereniging 

Zorgbelang Noord-Holland is een vereniging met ongeveer 100 leden. Dit zijn patiëntenverenigingen, organisaties van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, familieorganisaties en ouderenbonden.

 

Werkgebied

Zorgbelang Noord-Holland werkt voor de hele provincie, met uitzondering van Amsterdam en Diemen.

 

Zorgbelang Nederland

We zijn aangesloten bij Zorgbelang Nederland, de brancheorganisatie van alle Zorgbelangorganisaties in Nederland.

 

Financiering 

De Provincie Noord-Holland is de grootste subsidiegever van Zorgbelang Noord-Holland. Daarnaast voeren we tegen betaling projecten uit voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten. Meer informatie over onze dienstverlening leest u hier.

 


Jaarverslag 2012

Wat deed Zorgbelang Noord-Holland in 2012? U leest het in ons jaarverslag!

Jaarrekening 2012

Wat gaf Zorgbelang Noord-Holland uit in 2012? U leest het in onze Jaarrekening.

Pagina afdrukkenTip 'n ander