Sla navigatie over

Over Zorgbelang Noord-Holland

De belangen van zorgvragers zijn de basis in de zorg

Zorgbelang Noord-Holland wil dat de belangen van de individuele zorgvrager de basis vormen van het individuele zorgproces. Wij willen ook dat de collectieve belangen van zorgvragers, mantelzorgers en informele zorgverleners de basis vormen van beleid in de zorg.

 

Motor van het netwerk van zorgvragers

Zorgbelang Noord-Holland is de motor van de regionale netwerken van zorgvragers. Door, met, en  voor deze netwerken behartigen wij collectieve belangen van zorgvragers, mantelzorgers en informele zorgverleners.

 

Partner en ambassadeur voor participatie

Zorgbelang Noord-Holland staat voor het versterken van participatie van zorgvragers. Wij vervullen een brugfunctie tussen zorgvragers en andere partijen in de zorg. Wij zijn partner in en ambassadeur voor participatie.

 

Oog voor alle partijen

Collectieve belangenbehartiging vindt altijd plaats op het kruispunt van onze twee doelgroepen: de achterban wiens belangen behartigd worden en de gemeente, zorgaanbieders, zorgverzekeraars op wie de belangenbehartiging zich richt. Dit betekent dat wij ons bij onze activiteiten laten leiden door behoeften van beide kanten. Zorgbelang Noord-Holland is de organisatie die beide doelgroepen met elkaar verbindt.

 

Collectieve belangen 

Zorgbelang Noord-Holland behartigt samen met de achterban de belangen die gericht zijn op onder meer:

  • Participatie van zorgvragers en burgers
  • Betere kwaliteit van zorg en dienstverlening, ketenafstemming
  • Zorg dichtbij
  • Eigen kracht naar vermogen
  • Meer eigen regie en zelfmanagement
  • Meer meedoen in de maatschappij.

Organisatie

Wilt u meer weten over onze werkwijze en organisatie? Lees meer

Contact

Wilt u contact met ons opnemen? Lees meer

Werkgebied van Zorgbelang Noord-Holland
Pagina afdrukkenTip 'n ander