Sla navigatie over

 

Zorgbelang Noord-Holland zoekt nieuwe bestuursleden

De vereniging Zorgbelang Noord-Holland zoekt vanwege uitbreiding van het toezichthoudend bestuur nieuwe bestuursleden.

Het bestuur houdt conform de gangbare grondslagen van ‘Good Governance’ toezicht op de organisatie. Het bestuur bestaat uit zeven leden. De voorzitter wordt uit hun midden benoemd. Er zijn leden met specifieke aandachtsgebieden:

  • 1 lid met ‘personeel en organisatie’ als aandachtsgebied, op voordracht van de ‘personeelsvertegenwoordiging’ (PVT);
  • 1 lid met ‘financiën’ als aandachtsgebied.

 

Functie-eisen

De leden van het bestuur van Zorgbelang NH afzonderlijk:

  • Beschikken over capaciteiten om als bestuurder toe te zien op een goed verloop van de werkzaamheden van de vereniging.
  • Zijn bereid om op basis van vrijwilligheid de vereiste tijd in te zetten die nodig is om de vereniging goed te besturen. De vereiste tijdsinspanning kan sterk wisselen.
  • Zijn op de hoogte van wat zich in de verschillende delen van de provincie afspeelt en wat de ontwikkelingen zijn rond de thema’s waar de organisatie aan werkt.
  • Hebben een academisch denk- en ervaringsniveau.

 

De leden van het bestuur van Zorgbelang NH in gezamenlijkheid:

  • Beschikken gezamenlijk over kennis van de diverse doelgroepen van Zorgbelang Noord-Holland en hebben daar affiniteit mee.
  • Zijn gezamenlijk afkomstig uit de verschillende delen van de provincie.
  • Beschikken gezamenlijk over de volgende deskundigheden: juridische, financieel/economische deskundigheid, kennis en ervaring op het gebied van de overheid (politiek), sociaal maatschappelijke deskundigheid, bestuurlijk/strategische deskundigheid.
  • Beschikken gezamenlijk over een breed netwerk van contacten met relevante partijen op het gebied van zorg en welzijn in de provincie Noord-Holland.

 

Elk lid van het bestuur – al dan niet benoemd op voordracht van een andere geleding binnen Zorgbelang Noord-Holland – is onafhankelijk in zijn of haar besluitvorming en is lid van het bestuur zonder last of ruggespraak.

Naar verwachting bedraagt de tijdsbesteding voor de functie van lid van het bestuur gemiddeld 4 uur per maand. De functie van lid van het bestuur is onbezoldigd. Er is een onkostenregeling.

 

Informatie en reacties

Belangstellenden voor deze functie kunnen voor meer informatie contact opnemen met de heer J. Loomans, directeur van Zorgbelang Noord-Holland, of met mevrouw T. Eckhart, voorzitter van het bestuur. Beide zijn bereikbaar via het telefoonnummer 023 – 53 00 000.

 

Uw sollicitatie kunt u tot 11 november 2013 richten aan mevrouw Eckhart via het mailadres info@zorgbelang-noordholland.nl. Vermeld in de onderwerpregel de tekst ‘sollicitatie lid bestuur’

Pagina afdrukkenTip 'n ander