Sla navigatie over

 

Een aantal voorbeelden van activiteiten die Zorgbelang Noord-Holland uitvoerde in opdracht van verschillende zorgpartijen:


• In opdracht van Magentazorg Heerhugowaard organiseerden wij een expertmeerting over toekomstige zorg voor COPD-, CVA- en Parkinsonpatiënten.
• Wij gaven inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de Wmo-raden in Zaandam en Purmerend.
• Voor zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid inventariseerden wij de ervaringen van Diabetespatiënten in de regio Amstelland en de Meerlanden.
• Ten behoeve van de zorginkoop van zorgverzekeraar Agis vertaalden wij via cliëntenpanels de ervaringen van ziekenhuispatiënten in aanbevelingen.
• Wij organiseerden cliëntenpanels voor de CVA-keten Zuid Kennemerland en gaven feedback vanuit het cliëntenperspectief.
• Voor Agis Zorgverzekeringen inventariseerden wij de knelpunten die zorgvragers ervaren  in de eerstelijnszorg in de GGZ.
• Wij gaven advies aan Zorgondersteuning Noord-Holland (ZONH) over onder andere de bereikbaarheid van de huisartsenzorg.
• Voor diverse eerstelijnsgezondheidscentra organiseerden wij cliëntenpanels in de provincie.
• Wij gaven inleidingen op congressen en namen deel aan paneldiscussies over onder andere de Wmo, Wonen-plus, eerstelijnsketenzorg en de bereikbaarheid van de eerstelijnszorg.
• Voor hogeschool Inholland verzorgden wij diverse colleges voor de huisartsenopleiding MC over praktijkmanagement in de eerstelijnszorg.

Jos Boom

Lid Raad van Bestuur MagentaZorg

 

“Wij hebben Zorgbelang Noord-Holland gevraagd onderzoek te doen naar de zorgvraag en de wensen van een aantal groepen zorgvragers. In een expertmeeting zijn in samenspraak met medewerkers van MagentaZorg de thema’s ketenzorg en zelfredzaamheid uitgediept. Ook de cliëntenpanels hebben een veelheid aan bruikbare informatie opgeleverd waarmee wij de zorg- en dienstverlening aan mensen uit de doelgroepen verder kunnen ontwikkelen in aansluiting op hun wensen, behoeften en verlangens.”

Pagina afdrukkenTip 'n ander