Sla navigatie over

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoogt dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zelfstandig kan wonen. De Wmo regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, gehandicapten, mensen met een chronische psychische stoornis, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Veel gemeenten hebben een Wmo-loket, waar hulp kan worden aangevraagd. In 2013 gaat de begeleiding uit de AWBZ over naar de Wmo.

U leest in dit dossier meer over:

 

 

 

Pagina afdrukkenTip 'n ander