Sla navigatie over

 

Zorg in uw wijk

Zorg dichtbij wordt steeds belangrijker. Het is een van de beleidsdoelen van het ministerie van VWS. Dure, complexe en acute zorg komt zoveel mogelijk op een plek. De andere zorg moet dichter bij de mensen komen. Daarmee kan de kwaliteit vergroot worden, en kunnen de kosten dalen.

Zorgbelang Noord-Holland voert een aantal projecten uit die over zorg dichtbij gaan. Wij zorgen er in deze projecten voor dat het bewonersperspectief ingebracht wordt.

 

In de dossiers kunt u meer lezen over de projecten.

Gebiedsgerichte zorg kwetsbare ouderen en chronisch zieken

Bijeenkomst Zorg in uw wijk

Netwerkondersteuning

Pagina afdrukkenTip 'n ander