Sla navigatie over

Vacature: consulent

We zoeken op korte termijn een nieuwe collega, die deel uitmaakt van het team Oost, dat vanuit ons kantoor in Haarlem werkt in de regio’s Gooi- en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland. Het gaat om een functie voor 28 uur per week, met een contract voor één jaar (geen verlenging). Lees meer

Contact met regioteam

Wij werken voor acht regio's in Noord-Holland. Dat doen we met drie teams. Wilt u contact met het team in uw regio, bel dan naar 023 - 530 00 00.

 

 

 

 Informatie over regio

We werken aan een community voor onze regionale netwerken. Wilt u nu al weten wat er in uw regio speelt? Kijk dan op de regiopagina's op deze website. Klik hier om naar nieuws over onze activiteiten in de regio te gaan.

Persbericht: Somatische zorg GGz-patiŽnten kan beter

Patiënten met ernstige psychische aandoeningen overlijden vaak twintig jaar eerder dan de algemene bevolking. Dat moet beter kunnen. Het Regionaal Expert Team (RET) GGz van Zorgbelang Noord-Holland en Cliëntenbelang Amsterdam heeft daarom onderzoek gedaan naar de optimale somatische zorg in de GGz vanuit het perspectief van cliënten. Ook in Flevoland vond een dergelijk onderzoek plaats. Uit het onderzoek bleek dat de bejegening van cliënten en een herstelgerichte benadering cruciaal zijn. Op 5 maart zijn beide onderzoeksrapporten gepresenteerd aan Achmea, die het onderzoek mede mogelijk heeft gemaakt door een subsidie van de Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG). Er is nu een brochure met de aanbevelingen van dit onderzoek beschikbaar.

Lees meer

Werkgebied Zorgbelang Noord-Holland

Afbeelding van de regio's in Noord-Holland

Ondersteuning Wmo in Noord-Holland

Kent u het programma Aandacht voor Iedereen al? In dit programma krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Zorgbelang Noord-Holland levert de twee adviseurs voor Noord-Holland. Doordat dit project landelijk gefinancieerd wordt kunnen wij deze ondersteuning

kosteloos aanbieden. Lees meer

Aanbod gemeenten

Zorgbelang Noord-Holland kan gemeenten, dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland, helpen om de positie van de burger te versterken. Juist in de huidige transities, waarin de consequenties voor de burger zo groot kunnen zijn, is participatie vanuit deze groep essentieel. Wilt u weten wat we voor uw gemeente kunnen doen? Neem contact met ons op via 023 - 530 00 00.

Lees meer

Contact

 

Zorgbelang Noord-Holland

Schipholpoort 48

2034 MB Haarlem

 

023 - 530 00 00

 

info@zorgbelang-noordholland.nl

 

 

Blog: de burger verdient vol glas

De burger verdient een vol glas, blogde onze directeur Jacques Loomans onlangs op SKIPR. Jacques Loomans is een vaste blogger op SKIPR. Benieuwd hoe het zit met dat volle glas? Lees het hier.

Trainingen Wmo-raad

Wilt u meer weten over de Wmo? Bent u op zoek naar een training voor uw Wmo-raad? Zorgbelang Noord-Holland heeft adviseurs Wmo in dienst die uw Wmo-raad met kennis en daad bij kunnen staan. Lees meer over de mogelijkheden in de nieuwsbrief over Wmo. Lees meer

Meepraten over zorg in Kopgemeenten?

Woont u op Texel, in Den Helder, Schagen of Hollands Kroon? Wilt u meedenken over hoe de (nieuwe) zorg- en welzijnstaken door uw gemeente aangepakt (moeten) worden? Neem dan deel aan het Koplicht. Deze gemeenten willen graag weten wat de ervaringen, meningen en wensen zijn van hun inwoners die zorg via de gemeente krijgen. Zorgbelang Noord-Holland ondersteunt de Kopgemeenten hierbij. Lees meer

 

Wilt u betere participtie in de Jeugdzorg?

Onze adviseurs kunnen meestal kosteloos helpen. Bijvoorbeeld met de JIJ-meter.

De JIJ Meter is een instrument waarmee inzicht verkregen wordt in de mate van participatie door jongeren en ouders in de jeugdzorg. Op basis van de uitkomsten leveren we aanbevelingen aan jeugdzorginstellingen om de participatie te bevorderen. Neem voor meer informatie contact op met onze beleidsadviseurs Annemiek Nieuwstraten of Loes ter Horst via 023 - 530 00 00.

Netwerkondersteuning werkt!

Zorgbelang Noord-Holland onderzocht hoe de nieuwe methodiek

van netwerkondersteuning ouderen kan helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Wijkverpleegkundigen en gezinsbegeleiders van beide instellingen introduceerden– na scholing en onder begeleiding – de netwerkbenadering in het werken met zelfstandig wonende ouderen boven de 80 jaar. Onze conclusie: het werkt! Wilt u de methode ook toepassen in uw organisatie? Dat kan! Lees meer

 
 
Pagina afdrukkenTip 'n ander