Vanuit ervaringen naar verbeteringen

Duurzame oplossingen bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat

Jacques Loomans, directeur Zorgbelang Noord-Holland

In liquidatie

Zorgbelang Noord-Holland is in liquidatie. We stoppen onze activiteiten met ingang van 1 juli 2015.

Regionale communities

Kaart Noord-Holland met regio´s Gooi en Vechtstreek Amstelland en De Meerlanden Zuid-Kennemerland West-Friesland Noord-Kennemerland Kop van Noord-Holland IJmond Zaanstreek Waterland

@ZorgbelangNH

Follow