Sla navigatie over

 

Onze dienstverlening
Als gemeente hebt u een belangrijke taak op het gebied van zorg, wonen en welzijn van uw burgers. Zorgbelang Noord-Holland inventariseert voor u welke wensen zorgvragers hebben en welke knelpunten zij in de zorg ervaren. Ook bieden wij ondersteuning aan uw Wmo-adviesraad.

Zorgbelang Noord-Holland verleent aan gemeenten onder andere de volgende diensten:
• Wij ondersteunen uw Wmo-adviesraad, bijvoorbeeld door een vaardigheids- of kennistraining, hulp bij het schrijven van een advies of door (structureel of incidenteel) inhoudelijke en organisatorische begeleiding te geven.
• Wij beoordelen uw plannen en geven een gefundeerd advies vanuit het zorgvragersperspectief, zo mogelijk in samenwerking met de Wmo-raad.
• Wij beoordelen de kwaliteit van uw Wmo-loket. Klik hier voor meer informatie of kijk op www.sterrengids-noordholland.org.
• Wij inventariseren de wensen en ervaringen van uw zorggebruikers door een cliëntenpanel, expertmeeting, meldactie of raadpleging te organiseren.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze programmamanager Karin Eeland: 023-530 00 00 of k.eeland@zorgbelang-noordholland.nl.
Pagina afdrukkenTip 'n ander