Sla navigatie over

 

Jeugdzorg ondersteunt jongeren tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden. Het gaat hier bijvoorbeeld om hulp bij de opvoeding, dagbehandeling, pleegzorg, jeugdbescherming, jeugdreclassering of geestelijke gezondheidszorg. Zorgbelang zet zich ervoor in dat organisaties die hulp verlenen aan jeugd goed samenwerken en hun zorg goed op elkaar afstemmen.

 

U leest in dit dossier meer over:

 

 

Participatief Jongerenonderzoek (PJO)

Participatief Jongerenonderzoek is een vernieuwende methode voor cliëntenparticipatie die aansluit op de belevingswereld van jongeren. Lees meer

Publicaties over jeugdzorg

Zorgbelang Noord-Holland publiceert regelmatig over actuele onderwerpen. Ook over jeugdzorg. Lees meer

Pagina afdrukkenTip 'n ander